Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2012

toujours
8276 e2fe
Reposted bymegustasaborearteCarlotadeparterkorneaatmosferapedzacafajapersilowafuckwithhaterswhoistherenthngmuchtosaynensi

August 12 2012

toujours
2833 71c5

April 05 2012

toujours
Dzieci są milsze od dorosłych
zwierzęta są milsze od dzieci
mówisz że rozumując w ten sposób
muszę dojść do twierdzenia
że najmilszy jest mi pierwotniak pantofelek

no to co

milszy mi jest pantofelek
od ciebie ty skurwysynie.
— A. Bursa
toujours
3985 a83c
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu

April 01 2012

toujours
3564 7c47
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu

March 31 2012

toujours
0439 d496
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu
toujours

March 05 2012

toujours
4297 3f73
Reposted fromskinny-bitch skinny-bitch

February 27 2012

toujours
Nawet między zwierzętami nie znajdziesz tak podłych bydląt, jak ludzie...
— Bolesław Prus
Reposted bygriber griber

February 06 2012

toujours
4415 4eb0 500
Reposted fromlifesucks lifesucks viazupkalight zupkalight
toujours
Pizga złem
Reposted fromula ula viazupkalight zupkalight

February 04 2012

toujours
- Wielkie i puste sale - mówi kamień -
ale w nich miejsca nie ma.
Piękne, być może, ale poza gustem
twoich ubogich zmysłów.
Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy.
Całą powierzchnią zwracam się ku tobie,
a całym wnętrzem leżę odwrócony.
— Szymborska
Reposted bymartenshehemonikakowalewska

January 28 2012

toujours
4718 0a95
Reposted fromchudosc chudosc
toujours
6018 0e9b
Reposted fromchudosc chudosc
toujours
5523 da37
toujours
7683 752b
Reposted fromchudosc chudosc
toujours
8391 53b2 500
Reposted fromchudosc chudosc
toujours
4236 aad4
Reposted fromdisease disease
toujours
1983 753a 500
Reposted fromauril auril
toujours
Reposted fromq2w3e4 q2w3e4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl